NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

HAVA VƏ EKSTREMAL İDMAN NÖVLƏRİ FEDERASİYASI

Naxçıvan Muxtar Respublikası Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının dəvəti ilə Türkiyə Dağçılık Federasiyasının 5 nəfər dağçı-idmançısı 2021-ci il 05-06 noyabr tarixlərində Naxçıvana gələrək Federasiyasının dağçı-idmançıları ilə birlikdə Culfa rayonu ərazisində yerləşən Haça Dağa " Zəfər Yürüşü" edəcəklər. İdmançılara uğurlar arzulayırıq.