NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

HAVA VƏ EKSTREMAL İDMAN NÖVLƏRİ FEDERASİYASI

Ekstremal idman növünün inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Babək, Ordubad, Kəngərli, Şahbuz, Sədərək rayonlarının birincilikləri keçirilmişdir. Bu yarışlarda gənclərin kütləviliyi bir daha müşahidə olunmuşdur.Ekstremal idman yarışlarında  ümumilikdə, 678 idmançı iştirak etmişdir. Keçirilən yarışın sonunda qaliblər mükafatlar və hədiyyələrlə təltif olunmuşlar.